Wróć do artykułów

Niedopuszczalność przelewu wierzytelności alimentacyjnych

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
20.02.2011
W Uchwale z dnia 24 lutego 2011r. (sygn. akt III CZP 134/10) Sąd Najwyższy uznał, że wymagalne wierzytelności alimentacyjne nie mogą być przedmiotem przelewu.

Jest to niewątpliwie istotne orzeczenie biorąc pod uwagę coraz częstszą praktykę przelewania wierzytelności na rzecz firm windykacyjnych, które następnie dochodzą wierzytelności od dłużników.

Uchwała z dnia 24 lutego 2011 r. (sygn. akt III CZP 134/10).

Wierzytelność o zapłatę wymagalnych świadczeń alimentacyjnych nie może być przedmiotem przelewu (art. 509 § 1 k.c.).