Wróć do artykułów

Należy wykazać zgodę małżonka na zaciągnięcie zobowiązania

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
30.03.2011
Uchwałą z dnia 18 marca 2011r. (sygn. akt 117/10) Sąd Najwyższy uznał, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 787 kpc – wierzyciel musi wykazać dowodowo, że wierzytelność stwierdzona tytułem egzekucyjnym powstała za zgodą małżonka dłużnika – stosowanie domniemań faktycznych jest w tym przypadku zabronione.

Mimo braku uzasadnienia przedmiotowej Uchwały, można pokusić się jednak o stwierdzenie, że dokument, którym ma być wykazana zgoda sądu w trybie art. 787 kpc winien być sporządzony przez małżonka dłużnika i winien zawierać bezpośrednio w swej treści zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, albo przynajmniej zawierać pisemne oświadczenie małżonka o uprzednim wyrażeniu zgody.

Uchwała z dnia 18 marca 2011 r. (sygn. akt III CZP 117/10).

W sprawie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787 k.p.c.) nie jest dopuszczalne stosowanie domniemania faktycznego przy ustalaniu, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała za zgodą małżonka dłużnika.

Źródło: www.Sn.pl