Wróć do artykułów

Renomowany znak towarowy

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
21.06.2011
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2011r. wskazał jak należy rozumieć pojęcie renomowanego znaku towarowego na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej.Za renomowany znak towarowy można uznać, znak który jest znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem oraz jest on kojarzony z produktami lub usługami o wysokiej jakości wykonania przez co znak towarowy ma dużą wartość reklamową.
Poniżej teza z ww. wyroku.
IV CSK 393/10 – wyrok z dnia 10 lutego 2011 r. Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mającym dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.
Źródło: Biuletyn SN 5/2011