Wróć do artykułów

Odpowiedzialność cywilna członka zarządu za zobowiązania niewypłacalnej sp. z o.o. nie ma charakteru absolutnego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
22.07.2011
Art. 299 ksh – przesłanki zwolnienia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010r. po raz kolejny wskazuje, że odpowiedzialność cywilna członka zarządu za zobowiązania niewypłacalnej sp. z o.o. nie ma charakteru absolutnego. Członek zarządu uniknie odpowiedzialności w szczególności poprzez wykazanie, że wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia swej wierzytelności wobec spółki nawet w przypadku zgłoszenia przez członka zarządu wniosku o upadłość w wymaganym prawie terminie. Poniżej teza przedmiotowego Wyroku.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2010-02-10, V CSK 234/09Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z art. 298 § 1 KH jeżeli wykaże, że wierzyciel spółki nie uzyskałby zaspokojenia swej wierzytelności względem spółki, nawet wtedy, gdyby we właściwym czasie wszczęto postępowanie upadłościowe lub układowe.Źródło: Monitor Prawniczy rok 2011, Nr 12, str. 667