Wróć do artykułów

Spółka jawna w charakterze pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.09.2011
Jak stanowi postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011r. (sygn. akt KZP 7/11) spółka jawna może występować w postępowaniu karny w charakterze pokrzywdzonego z uwagi na to iż jest odrębnym od wspólników podmiotem prawa. Poniżej przytoczona teza z uzasadnienia postanowienia, jako w pełni słuszna nie może budzić żadnych wątpliwości.
KZP 7/11 postanowienie z dnia 21 lipca 2011 r.Spółka jawna może występować w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego, gdyż stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy o osobach prawnych (art. 33¹ § 1 k.c.).
Źródło: Biuletyn SN nr 8/2011