Wróć do artykułów

Na oddalenie wniosku o wyłączenie arbitra służy stronie zażalenie.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
16.09.2011

Jak stanowi uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2011r. (sygn. akt III CZP 41/11):

„Na postanowienie sądu powszechnego, jako sądu pierwszej instancji, oddalające wniosek o wyłączenie arbitra przysługuje zażalenie.”Wydaje się, że stanowisko jest w pełni prawidłowe, znajdujące również oparcie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego stosowanych odpowiednio w tej sytuacji (art. 394 § 1 pkt. 10 kpc).

Źródło: Sn.pl