Wróć do artykułów

Uprawnienia zwolnionego pracownika, który był zatrudniony na czas określony

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
02.12.2011
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011r. (sygn. akt III PZP 6/11), pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, w przypadku zwolnienia, w sytuacji gdy strony nie przewidziały możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, może domagać się od pracodawcy na podstawie art. 59 w zw. z art. 56 kodeksu pracy przywrócenia do pracy albo odszkodowania.

Uchwała składu 7 sędziów z 17.11.2011 r. (sygn. akt III PZP 6/11).

Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), przysługują roszczenia określone w art. 59 w związku z art. 56 k.p.Uchwała zapadła przy dwóch zdaniach odrębnych.