Wróć do artykułów

Granice odpowiedzialności podmiotu prowadzącego portal dyskusyjny

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
12.12.2011
Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 8 lipca 2011r. wskazał, iż usługodawca prowadzący portal dyskusyjny odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej wtedy gdy wiedział, że wpis dokonany w portalu narusza to dobro i mimo posiadania tej wiedzy nie usunął go niezwłocznie. Zdaniem sądu nie ma on prawnego obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji użytkowników dokonujących wpisu na portalu.

IV CSK 665/10– wyrok z dnia 8 lipca 2011 r.

Usługodawca świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do utworzonego przez siebie portalu dyskusyjnego nie ma obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy dokonującego wpisu na takim portalu i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie cudzego dobra osobistego, chyba że wiedział, iż wpis narusza to dobro i nie usunął go niezwłocznie.

Źródło: Biuletyn SN nr 11/2011