Wróć do artykułów

Utrzymywanie w archiwum internetowym tekstów prasowych naruszających dobra osobiste osób trzecich jest bezprawne

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
13.01.2012
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2011r., sygn. akt I CSK 743/10 orzekł, że utrzymywanie w internetowym wydaniu gazety lub jej internetowym archiwum tekstów naruszających dobra osobiste innych osób jest bezprawne, jeżeli ta sama treść opublikowana w wydaniu papierowym tej gazety została uznana za naruszającą dobra osobiste poszkodowanego.

Wyrok z dnia 28 września 2011 r., sygn. akt I CSK 743/10

Publikowanie w internetowym wydaniu gazety i utrzymywanie w jej internetowym archiwum artykułu, którego treść opublikowana w wydaniu papierowym została uznana za naruszającą dobra osobiste pokrzywdzonego, może stanowić podstawę odpowiedzialności przewidzianej w art. 24 k.c.

Źródło: Biuletyn SN nr 12/2011