Wróć do artykułów

Odpowiedź na apelację wniesiona po upływie terminu wskazanego w art. 372 kpc jest skuteczna w zakresie wniosku o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
02.03.2012
Uchwałą z dnia 16 lutego 2012r., Sąd Najwyższy uznał, że wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego zgłoszony w odpowiedzi na apelację wniesionej po upływie wskazanego w art. 372 kpc terminu jest skuteczny.

Poniżej treść uchwały:
Uchwała z dnia 16 lutego 2012 r. (sygn. akt III CZP 1/12).Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego zgłoszony w odpowiedzi na apelację wniesioną po upływie terminu określonego w art. 372 k.p.c. jest skuteczny.

Źródło: SN.pl