Wróć do artykułów

Uprawnienia kuratora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
16.03.2012
Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2012r., kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 kc, w przypadku należytego umocowania, jest uprawniony do wystąpienia do sądu w imieniu tej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie.

Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 8 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 95/11)

Kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.c. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, jeżeli został do tego umocowany, wystąpić do sądu w imieniu reprezentowanej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie.

Źródło: SN.pl