Wróć do artykułów

Spadkodawca powinien być wolny od nacisków osób trzecich przy sporządzaniu testamentu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
23.03.2012
W postanowieniu z dnia 14 grudnia 2011r. Sąd Najwyższy wskazał, że testament sporządzony przez osobę, która z powodu wieku czy choroby nie jest w stanie sprzeciwić się naciskom osób trzecich, które sprawują nad nią opiekę, jest nieważny.

I CSK 115/11– postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r. Nieważny jest testament sporządzony przez spadkodawcę, który z powodu wieku i chorób osłabiających jego aktywność i siłę woli, nie jest w stanie przeciwstawić się naciskom i sugestiom osób trzecich, pod których opieką pozostaje (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.).

Źródło: Sn.pl