Wróć do artykułów

Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy o dzieło

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.04.2012
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012r. wskazał, że zamawiający na podstawie art. 635 kodeksu cywilnego jest uprawniony do odstąpienia od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła.

Poniżej przedstawiono treść art. 635 k.c. oraz tezę wyroku.

Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

IV CSK 182/11– wyrok z dnia 12 stycznia 2012 r. Na podstawie art. 635 k.c. dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło, także po upływie terminu do wykonania dzieła.

Źródło: Biuletyn SN 3/2012