Wróć do artykułów

Odpowiedzialność cywilna za przekazywane w debacie publicznej informacje

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
20.08.2012
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 września 2011r. wskazał, że ujawnianie w debacie publicznej informacji, o których osoba je ujawniająca nie ma wiedzy czy są prawdziwe, a których sprawdzenie jest utrudnione lub wymaga działań odpowiednich organów – wymaga zastrzeżenia przez tą osobę, że w wypowiedzi wskazano jedynie uzasadnione przypuszczenie, a które to przypuszczenie musi mieć jeszcze uzasadnienie w określonych faktach.

Przekazanie w czasie publicznej debaty politycznej informacji nieprawdziwych i niesprawdzonych nie leży w interesie społecznym. Jeżeli informacje powinny być ujawnione, a ich sprawdzenie jest utrudnione lub wymaga działań odpowiednich organów (np. sądu lub prokuratury), konieczne jest przy ich ujawnianiu uczynienie odpowiedniego zastrzeżenia lub wskazania, że chodzi o uzasadnione przypuszczenia mające podstawy w określonych faktach.

(Wyrok z dnia 21 września 2011 r., I CSK 754/10)

Źródło: Biuletyn SN Izba Cywilna nr 7-8