Wróć do artykułów

Przesłanki uprawniające akcjonariusza do zaskarżenia uchwały zgromadzenia akcjonariuszy

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
12.10.2012
Przesłanki uprawniające akcjonariusza do zaskarżenia uchwały zgromadzenia akcjonariuszy

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt I ACa 202/12:
Akcjonariusz obecny na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, który zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, lecz nie oświadczył, że głosował przeciw uchwale, posiada legitymację czynną do zaskarżenia takiej uchwały.

Źródło: MPH 2012 nr 3, str. 50, Legalis