Wróć do artykułów

Przerwanie biegu przedawnienia w sprawie o odszkodowanie

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
31.10.2012
Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011r. (sygn. I CSK 684/09):

Pozew o odszkodowanie przerywa bieg przedawnienia także dla kwoty, o jaką poszkodowany podwyższył swe żądanie w trakcie procesu wskutek ustaleń sądu dotyczących wysokości szkody.

Źródło: Sn.pl