Wróć do artykułów

Status spółki przejmującej w sporze cywilnym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
17.12.2012
Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2012r.:

Spółka przejmująca (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) może wejść do toczącej się  sprawy w miejsce spółki dzielonej bez zezwolenia strony przeciwnej.

(Źródło: postanowienie z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt II CSK 356/11 , OSNC 2012, nr 12, poz. 143)