Wróć do artykułów

Wniosek o rozgraniczenie a przerwanie biegu zasiedzenia

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
07.02.2013
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 października 2012r. (sygn. akt III CSK 310/11) wskazał, że wniosek właściciela o rozgraniczenie nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia w takiej sytuacji gdy jego celem jest w szczególności uzyskanie niezakłóconego posiadania gruntu.
Postanowienie z dnia 24 października 2012 r. III CSK 310/11
Wniosek właściciela nieruchomości o rozgraniczenie przerywa bieg zasiedzenia, gdy wnioskodawca działa także w celu uzyskania  niezakłóconego posiadania przygranicznego gruntu.

Źródło: Biuletyn SN 11/2012