Wróć do artykułów

Umowa dzierżawy– wyłączenie dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
28.03.2013
Umowa dzierżawy– wyłączenie dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2012 r., III CZP 52/12:

Strony umowy dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego do zapłaty  zaległego czynszu (art. 703 zdanie drugie k.c.).

(Źródło: OSNC 2013, nr 3, poz. 33)