Wróć do artykułów

Korzystanie bezumowne posiadacza służebności podlega odszkodowaniu na rzecz właściciela nieruchomości

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.07.2013
Sąd Najwyższy, na pytanie prawne:„Czy można dochodzić tzw. roszczeń uzupełniających (art. 224 k.c., 225 k.c. i 230 k.c.) w przypadku naruszeń innych niż pozbawienie właściciela nieruchomości władztwa nad rzeczą, w szczególności uzasadniających roszczenia negatoryjne?”podjął następująca uchwałę:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. akt III CZP 36/13) Właściciel rzeczy może żądać od posiadacza służebności wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy (art. 224 § 2 i art. 225 w zw. z art. 230 oraz art. 352 § 2 k.c.).

Źródło: www.sn.pl