Wróć do artykułów

Uprawnienie prokurenta do udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi spółki

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
08.08.2013
Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. akt III CZP 45/13):

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego – także dalszego – osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c.

Źródło: www.sn.pl