Wróć do artykułów

Wolność działalności gospodarczej nie stanowi dobra osobistego osoby prawnej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
08.10.2013
Jak stanowi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt III CSK 198/12:

Wolność działalności gospodarczej nie stanowi dobra osobistego osoby prawnej (art. 23 k.c.) i nie podlega ochronie na podstawie art. 24 k.c. w zw. z art. 43 k.c.

Źródło: Biuletyn SN nr 9/2013