Wróć do artykułów

Bezumowne korzystanie ze służebności wiąże się z zapłatą odszkodowania

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
06.11.2013
Jak wskazuje Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. akt: III CZP 36/13):

Właściciel rzeczy może żądać od posiadacza służebności wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy (art. 224 § 2 i art. 225 w zw. z art. 230 oraz art. 352 § 2 k.c.).

Źródło: Biuletyn Sn Izba Cywilna nr 9/2013