Wróć do artykułów

Sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej z dobrymi obyczajami

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
12.12.2013
Jak wskazał Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 27 marca 2013 r., I CSK 407/12):

Sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej z dobrymi obyczajami (art. 422 § 1 k.s.h.) występuje wtedy, gdy w obrocie handlowym może ona być uznana za nieetyczną w świetle uczciwości kupieckiej, obejmującej także kryteria ekonomiczne oraz gwarancje niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju spółki.

Źródło: Biuletyn SN Izba Cywilna nr 11/2013