Wróć do artykułów

Bieg okresu zasiedzenia użytkowania wieczystego, a zasiedzenie nieruchomości

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
04.04.2014
Sąd Najwyższy w dniu 28 marca odpowiedział na następujące pytanie prawne:

„Czy do terminu zasiedzenia własności nieruchomości wnioskujący może doliczyć okres, w którym biegł dla niego termin do nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego przeciwko poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu, a które to użytkowanie wieczyste, przed upływem terminu do jego zasiedzenia wygasło, z uwagi na upływ terminu na jaki została zawarta umowa użytkowania wieczystego?”

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. (sygn. akt III CZP 8/14):

Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.