Wróć do artykułów

Podział majątku małżeńskiego w zakresie udziałów w spółce z o.o.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
05.05.2014
Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II CSK 349/12:

Należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków, mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc przypaść także temu z współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, jeżeli w umowie spółki nie zawarto przewidzianego w art. 1831 k.s.h. zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączającego wstąpienie do tej spółki współmałżonka wspólnika.

Źródło: Biuletyn SN Izba Cywilna 4/2014