Wróć do artykułów

Uchylenie się od błędu wywołuje również skutek rzeczowy

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.06.2014
Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2013r. (sygn. akt IV CSK 600/12):

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu co do treści umowy sprzedaży nieruchomości (art. 84 i 88 k.c.) wywołuje skutki obligacyjne i rzeczowe w zakresie przeniesienia prawa własności.

Źródło: OSNC-ZD 2014, nr B, poz. 26