Wróć do artykułów

Sportowiec przedsiębiorcą – Uchwała NSA (sygn. II FPS 1/15)

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
21.07.2015

Zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015r. podjętej w składzie siedmiu sędziów sportowiec świadczący na rzecz klubu czynności sportowe może być dla celów PIT rozliczany jako podmiot świadczący usługę w ramach działalności gospodarczej.

Uchwała podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na korzyść sportowców wątpliwość, czy świadczone przez nich czynności można zaliczać do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższa uchwała wskazuje jednoznacznie, że w przypadku gdy umowa określa prawa i obowiązki stron umowy (sportowca i klubu sportowego) w sposób charakterystyczny dla odpłatnej umowy cywilnoprawnej, to przy założeniu spełnienia jeszcze dodatkowych przesłanek, sportowiec będzie miał możliwość opodatkowania swoich przychodów z uprawiania sportu stawką liniową 19%, przy założeniu, że sportowiec założy własną działalność gospodarczą, opłacając sobie we własnym zakresie w szczególności składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.