Wróć do artykułów

Obowiązek informowania konsumentów o platformie ODR

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
22.02.2016

W dniu 15 lutego 2016 r. pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr została uruchomiona platforma internetowa ODR (Online Dispute Resolution), której celem ma być ułatwienie rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a internetowymi sprzedawcami towarów i usług dzięki wsparciu niezależnego mediatora. Cały proces ma się odbywać online.
Uruchomienie platformy stanowi realizację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

Podstawowym obowiązkiem jaki ustawodawca europejski nakłada na przedsiębiorców jest informowanie konsumentów o platformie ODR.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 524/13, przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi muszą umieścić na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do platformy ODR, tak aby było łatwo dostępne dla konsumentów. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podają również swoje adresy poczty elektronicznej.

Natomiast Przedsiębiorcy, którzy zobowiązali się do wykorzystywania podmiotów ADR (instytucji o charakterze stałym, które zajmują się rozstrzyganiem tego typu sporów) do rozstrzygania sporów z konsumentami, niezależnie od tego informują konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia ich sporów, w tym za pośrednictwem informacji zawartej w treści wiadomości elektronicznej, jeśli w tej formie była składana oferta. W stosownych przypadkach, informacja ta powinna zostać także umieszczona w regulaminie lub innej formie ogólnych warunków sprzedaży takiego przedsiębiorcy.

Polscy konsumenci będą mogli skorzystać z platformy prawdopodobnie dopiero z początkiem 2017 r., gdyż na chwilę obecną nie zostały jeszcze wprowadzone odpowiednie krajowe przepisy implementujące.
Nie zwalnia to jednakże przedsiębiorców z obowiązku umieszczenia łącza do platformy ODR już w chwili obecnej.

Źródło: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)