Wróć do artykułów

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
04.03.2016

17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę warunkującą solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych.

Zgodnie z komentowanym orzeczeniem skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 k.c.) zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego.”
Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że przewidziana w art. 647(1) § 2 k.c. zgoda inwestora nie ma charakteru przesłanki skuteczności ani ważności umowy z podwykonawcą. Może być ona wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny.

Dla oceny skuteczności wyrażonej zgody konieczne jest, aby inwestor znał istotne postanowienia konkretnej umowy podwykonawczej decydujące o zakresie jego odpowiedzialności solidarnej, a przede wszystkim aby został on poinformowany o wysokości wynagrodzenia.

Źródło:
http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=938&ListName=Zagadnienia_prawne