Wróć do artykułów

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
14.04.2016

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której dokonał interpretacji przepisów prawa handlowego dotyczących oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji.

Zgodnie ze stanowiskiem SN:
„Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane- z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 ksh -spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 ksh.”
Zatem, co do zasady członek zarządu spółki powinien składane przez siebie oświadczenie o rezygnacji złożyć innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Wyjątek stanowi okoliczność, gdy członek zarządu jest równocześnie jedynym wspólnikiem. W takiej sytuacji właściwą formą złożenie oświadczenia o rezygnacji jest forma aktu notarialnego zgodnie z regulacją art. 210 § 2 i art. 379 § 2 ksh, gdy rezygnuje członek zarządu będący jedynym akcjonariuszem spółki akcyjnej.