Wróć do artykułów

Zasady głosowania współwłaścicieli lokalu użytkowego nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
07.06.2016

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy potwierdził przyjętą linię orzeczniczą przyjmując, że nieruchomość lokalowa jest niepodzielnym przedmiotem współwłasności, a udział w nieruchomości wspólnej stanowi część składową lokalu i przemawia za uznaniem niepodzielności także tego udziału.
Z niepodzielności udziału w nieruchomości wspólnej wynika, że w razie głosowania jeden głos przysługuje współwłaścicielom wspólnie. Skoro udział jest niepodzielny, to niepodzielne jest również wynikające z niego prawo głosu. Przyjęcie stanowiska, że każdemu współwłaścicielowi przysługuje jeden głos, doprowadziłoby do bezzasadnego mnożenia kompetencji decyzyjnych współwłaścicieli lokalu.
Wszyscy współwłaściciele odrębnego lokalu użytkowego w tym m. in. garażu lub miejsca postojowego mają w głosowaniu nad uchwałami wspólnoty tylko jeden wspólny głos.
W zależności od przedmiotu głosowania, zastosowanie znajdą w takiej sytuacji przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie, z którymi, w głosowaniu nad sprawami zwykłego zarządu wystarczającym jest zgoda większości współwłaścicieli, a gdy czynność przekracza zwykły zarząd konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Ponadto SN orzekł, że uchwała o wyborze członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest czynnością zwykłego zarządu, wobec czego wykonanie wspólnego prawa jednego głosu przysługującego niepodzielnie współwłaścicielom odrębnego lokalu użytkowego.

Podsumowując: „Ustalenie sposobu głosowania nad uchwałą jest zdeterminowane przedmiotem uchwały:, jeżeli uchwała dotyczy kwestii przekraczających zakres zwykłego zarządu, do głosowania nad nią należy stosować zasady przewidziane w art. 199 k.c., a więc konieczna jest jednomyślność wszystkich współwłaścicieli. Natomiast, jeżeli uchwała dotyczy czynności zwykłego zarządu, do jej podjęcia wystarczy, zgodnie z art. 201 k.c., zgoda większości współwłaścicieli, a więc głosowanie za jej podjęciem przez większość współwłaścicieli” (wyrok SN z dnia 17 czerwca 2015 r.)