Wróć do artykułów

Uproszczona spółka akcyjna- nowy model spółki kapitałowej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
16.08.2016

Ministerstwo Rozwoju w ramach pakietu ułatwień dla przedsiębiorców zaproponowało powstanie nowego typu spółki kapitałowej- prostej spółki akcyjnej, która stanowić ma hybrydę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a spółką akcyjną.

Podstawowymi założeniami proponowanej regulacji są:
1 prosta rejestracja za pomocą systemu elektronicznego w ciągu 24 h
2 zmniejszenie minimalnego kapitału założycielskiego do 1 zł oraz umożliwienie stworzenia odrębnego kapitału, który byłby znacznie bardziej płynny od kapitału zakładowego
3 umożliwienie wniesienia do spółki know – how oraz pracy bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności
4 umożliwienie dematerializacji akcji
5 zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie
6 pozostawienie założycielom swobody w odniesieniu do organów spółki
7 możliwość uregulowania w statucie różnego rodzaju i typów uprzywilejowania oraz ograniczenia zbywalności akcji oferowanych w pakietach
8 szybka likwidacja spółki w razie niepowodzenia przedsięwzięcia gospodarczego.

Ministerstwo Rozwoju zakłada, że wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego typu spółki powinno przyczynić się do powstania większej ilości działających polskich przedsiębiorstw innowacyjnych.
Będą one mogły łatwiej niż obecnie pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności, a założyciele zapewnią sobie większy wpływ na rozwój i losy przedsięwzięcia.

Wszelkie istotne informacje można znaleźć na stronie: http://www.konsultacje.gov.pl/node/4201