Wróć do artykułów

Prawo autorów i wydawców do uzyskania wynagrodzenia od bibliotek publicznych (public lending rights)

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
14.09.2016

Nowelizacją ustawy prawa autorskiego i praw pokrewnych wprowadzono nowe przepisy umożliwiające autorom książek i ich wydawcom do uzyskania wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne ich utworów (tzw. public lending rights).
Aby móc otrzymać wynagrodzenie należy złożyć pisemne oświadczenie o woli otrzymania wynagrodzenia za użyczenie oraz wysłać pod adres Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, ul. Nowogrodzka 62B/8, 02-002 Warszawa.
Jeżeli oświadczenie składane jest za pomocą platform internetowej, również należy je wysłać na wskazany powyżej adres i zaopatrzyć własnoręcznym podpisem, gdyż dopiero wtedy wywołuje ono skutki prawne.
Oświadczenie złożone po 31 sierpnia 2016 roku nie będą brane pod uwagę w roku 2016, jednak będą miały znaczenie w kolejnych latach.
Podmiotem odpowiedzialnym za podział i wypłatę wynagrodzenia w latach 2016 – 2020 jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.