Wróć do artykułów

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 01 stycznia 2017 r.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
03.10.2016

Od początku kolejnego roku kalendarzowego ustawodawca wprowadza istotne zmiany w opodatkowaniu podmiotów opodatkowanych podatkiem CIT.

Poniżej prezentujemy podstawowe zmiany:

Dla małych podatników ustawodawca wprowadza nową stawkę CIT w wysokości 15 %.
Z takiej stawki ponadto skorzystać będą mogli podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego.
Nowelizacja ustawy ogranicza możliwość skorzystania z niższej stawki podatku dochodowego. Podmioty, które powstały w wyniku przekształcenia (z wyłączeniem przekształcenie spółki w inną), podziału czy połączenia nie będą mogły stać się podatnikami CIT w nowej 15 % stawce.

W sytuacji zastosowania instytucji zwanej wymianą udziałów, a mianowicie wniesienia przez podatnika do spółki udziałów innej spółki, w zamian za objęcie przez niego udziałów spółki do której wnosi aport, strony będą musiały wykazać dla neutralności podatkowej tej czynności, że przemawiają za tym argumenty biznesowe.

Nowelizacja znosi ograniczenie dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości wkładu niepieniężnego przekazanej na agio.
Dla zastosowanie skutecznego tego elementu nowelizacji konieczne będzie wniesienie aportu po dniu 01 stycznia 2017 r.
Przychodem podatnika wnoszącego do spółki kapitałowej wkład niepieniężny będzie wartość rynkowa wnoszonego wkładu. Jeśli wartość przedmiotu aportu będzie odbiegała od jego wartości rynkowej organ podatkowy będzie mógł ją zakwestionować i określić przychód wnoszącego aport w wysokości rynkowej.