Wróć do artykułów

Zmiana metrażu lokalu po zawarciu umowy deweloperskiej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
10.10.2016

Sąd Rejonowy w Tczewie w wyroku z maja tego roku orzekł, że deweloper nie może żądać od konsumenta zapłaty ceny za nieprzewidzianą umową przedwstępną powierzchnię użytkową lokalu poprzez stwierdzenie, że: Nieuprawione jest żądanie przez dewelopera od konsumenta ceny za nieprzewidzianą umową przedwstępną powierzchnię użytkową lokalu. Deweloper odpowiada za wadę prawną lokalu, polegającą na wzniesieniu budynku wbrew postanowieniom planu miejscowego. Jednostronna zmiana postanowień umowy przedwstępnej stanowi podstawę uznania, iż deweloper uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej

Sąd przyjął, że strony łączy zapis umowy który jednoznacznie wskazuje metraż lokalu, a to że deweloper wpisał do umowy powierzchnię inną niż rzeczywista nie ma znaczenia i jednostronna zmiana umowy dotycząca powierzchni jest nieuprawniona.
Sąd uznał, że na obecnym etapie rozwoju techniki jest możliwa do jednoznacznego ustalenia powierzchnia użytkowa lokalu w istniejącym budynku. Jeśli deweloper będący profesjonalistą zobowiązał się sprzedać konsumentowi lokal, który w późniejszym czasie, zgodnie z umową, miał dostosować do upodobań konsumentów pod względem usytuowania ścian działowych, winień był w umowie przewidzieć ostateczną powierzchnię lokalu.
Wobec powyższego Sąd orzekł, że możliwe jest odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu. Ponadto do okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy przedwstępnej Sąd zaliczył wadę prawną lokalu polegająca na wybudowaniu budynku niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nawet gdy ten został dopuszczony do użytkowania.

Źródło: http://orzeczenia.tczew.sr.gov.pl/details/$N/151015450000503_I_C_001156_2015_Uz_2016-06-16_001