Wróć do artykułów

Prawo wierzyciela do złożenia wniosku o zakaz prowadzenia działalności

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
18.10.2016

Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 28 września 2016r., sygn. akt III CZP 48/16 wskazał, że wierzyciel jest uprawniony złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z o.o., z powodu niezgłoszenia przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki również gdy wierzytelność powstała po zakończeniu piastowania przez tą osobę funkcji członka zarządu.
Poniżej treść przedmiotowej uchwały:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt III CZP 48/16

Wierzyciel jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu.