Wróć do artykułów

Odstąpienie od umowy sprzedaży a wada fizyczna rzeczy darowanej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.10.2016

Uchwałą 7 sędziów Sąd Najwyższy dnia 19 października podjął uchwałę, zgodnie z którą „darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje – jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej – przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy”.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w analizowanej kwestii dotychczas było bardzo rozbieżne. Uznawano, że uprawnienia wynikające z rękojmi za wady nie ograniczają się do osoby kupującego, ale przechodzą także na jego następców oraz, że obdarowany czy kolejny nabywca rzeczy nie ma prawa do odstąpienia od zawartej umowy, a jedynie do naprawy towaru lub wymiany go na nowy, wolny od wad.
Podsumowując, pozbawienie prawa odstąpienia przez obdarowanego od umowy dotykałoby także udziału współwłaściciela, który udział „posiadał” od momentu zawarcia umowy. Darczyńca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady rzeczy, a więc w przypadku ich wystąpienia obdarowany udziałem współwłaściciel nie miałby żadnej możliwości dochodzenia swoich praw.
Zatem komentowana uchwała niejako odwróciła znów tendencję orzeczniczą przechylając szalę kolejny raz na stronę nabywcy.