Wróć do artykułów

Korzystanie z sieci Torrent a kwestia odpowiedzialności karnej użytkowników

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
31.10.2016

Polskie prawo autorskie penalizuje w art. 116 rozpowszechnianie cudzych utworów chronionych prawem autorskim.

Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze coraz częściej zajmują się kwestiami nieuprawnionego rozpowszechniania plików pobranych przez sieć Internet, a ustalenie numerów IP użytkowników komputerów rozpowszechniających pliki wraz z ustaleniem  danych osobowych użytkowników tych komputerów jest możliwe.
W Polsce samo pobranie pliku nie stanowi przestępstwa o ile nie stanowi jednocześnie jego rozpowszechniania. Powyższe zastrzeżenie ma szczególne znaczenie jeżeli pobierany jest pliki za pośrednictwem oprogramowania typu peer to peer, w tym za pomocą tzw. „torrentów”). Korzystając z tego typu programów, pobierając dany utwór jest on jednocześnie rozpowszechniany bliżej nieoznaczonej liczbie odbiorców.
Istotnym jest jednak to, że odpowiedzialność karna ma charakter zindywidualizowany, nie wystarczy zatem stwierdzić naruszenia przepisów prawa autorskiego, ale konieczne jest ustalenie przez organy ścigania konkretnego sprawcy przestępstwa. Powyższe, na gruncie postępowań jest złożonym a poczynienie takiego ustalenia w konkretnej sprawie może być wręcz niemożliwe.