Wróć do artykułów

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej- płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
02.11.2016

1. Z dniem 01 stycznia 2017 r. wchodzą nowe zasady rozliczeń w obrocie gospodarczym.

2. Z chwilą wejścia w życie nowelizacji dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (obecny limit to 15 000 Euro).

3. Ponadto nowelizacja ustawy o PIT i CIT wprowadza ujednolicone przepisy zgodnie z którymi podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 u.s.d.g., została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

4. Co do zasady nowelizowane regulacje mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.