Wróć do artykułów

Spółka cywilna, a wynajęcie lokalu od jej wspólników- aspekty podatkowe

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
05.12.2016

Naczelny Sąd Administracyjny, prawomocnym wyrokiem orzekł o niemożności zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na wynajem lokalu, którego właścicielami są wspólnicy spółki. Zgodnie z ustawą o PIT każdy ze wspólników spółki cywilnej jako podatnik PIT prowadzi własne samoobliczenie podatku, w którym uwzględnia przychód i poniesione koszty.

NSA opowiedział się za stanowiskiem zgodnie z którym nie można zaliczyć do kosztów czynszu za lokal, którego właścicielami są wspólnicy spółki cywilnej.
Kluczowym aspektem jest to, że podatnikiem PIT są wspólnicy spółki cywilnej. W ocenie NSA uznanie czynszu za koszt prowadziłoby do sytuacji, w której koszt jest równoznaczny przychodowi oraz dokonania czynności z samym sobą.