Wróć do artykułów

Zmiany w prawie pracy 2017

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
02.01.2017

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadza kilka istotnych zmian w prawie pracy, które poniżej w skrócie prezentujemy:

1. Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania będzie konieczne jedynie w przypadku pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników. Dotychczas do tworzenia regulaminów zobowiązani byli pracodawcy zatrudniający więcej niż 20 pracowników.

2. Wydłużony zostanie termin na wniesienie przez pracownika pozwu do sądu pracy z 7 do 21 dni w sytuacji rozwiązania umowy o pracę.

3. Pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku wystawienia świadectwa pracy, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy nawiąże z pracownikiem kolejny stosunek pracy. Pracownik będzie mógł jednak wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy i w takiej sytuacji pracodawca będzie zobligowany wystawić dokument.

4. Minister Rozwoju uzyska dostęp do danych zawartych na koncie ubezpieczonego i płatnika w celu rozstrzygania spraw o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

5. W przypadku umyślnego przekazania do ZUS danych niezgodnych z rzeczywistością, ZUS będzie uprawniony do podwyższenia składki na ubezpieczenie wypadkowe do 150 %.