Wróć do artykułów

Prokura łączna niewłaściwa

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
17.01.2017

Jedną z nowości wprowadzonych do kodeksu cywilnego nowelą styczniową jest umożliwienie przedsiębiorcom wprowadzenia do spółki reprezentacji w postaci prokury łącznej niewłaściwej.

Zgodnie z nowym art. 109 (zn.4) §1 (zn.1) „prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej”.

Skutkiem wprowadzonych zmian jest zwiększenie swobody udzielenia prokury przez przedsiębiorców oraz przywrócenie pewności co do możliwości udzielania prokury umocowującej jedynie do współdziałania z członkiem organu zarządzającego (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej).

Czynności podjęte przez reprezentację spółki określaną jako „łączna niewłaściwa” obecnie traktowane są obrocie prawnym jako skuteczne.

Wnioski złożone przed 1 stycznia 2017 r., w których przedsiębiorca oczekuje wpisu prokury łącznej niewłaściwej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym powinny zostać rozpatrzone zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.