Wróć do artykułów

Zastępcze sadzenie drzew lub krzewów- wyrok NSA

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.02.2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 stycznia 2017 r. orzekł, że jeżeli inwestor zobowiązany w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew do wykonania obowiązkowych zastępczych nasadzeń drzew i krzewów, nasadzeń nie wykona i chce starać się o wydłużenie terminu na realizację nałożonego obowiązku, powinien wystąpić o przedłużenie wskazanego terminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
NSA uznał, że złożenie wniosku po upływie terminu jest bezskuteczne, a urząd wydający zezwolenie na wycinkę, nie ma obowiązku przedłużyć terminu na posadzenie drzew lub krzewów w miejsce poprzednich.
Wobec niewywiązania się ze wskazanego w pozwoleniu na wycinkę terminu i wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie go już po jego upływie, NSA orzekł, że zasadne jest w takim przypadku pobranie należnej opłaty od wycięcia drzew. Wystąpienie o wydłużenie terminu powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, a bezwzględnie niedopuszczalne jest po jego upływie.