Wróć do artykułów

Bezgotówkowe sposoby wnoszenia opłat sądowych w sprawach cywilnych

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
22.02.2017

Od stycznia 2017 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych z dnia 21 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. Poz. 408).

Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory znaków opłaty sądowej. Zgodnie z §2 analizowanego aktu prawnego opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie:

1. bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej, za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności,
2. wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowe,
3. znaków opłaty sądowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalna platformę umożliwiającą dokonanie transakcji za pośrednictwem karty kredytowej bądź szybkiego przelewu za pośrednictwem systemu DotPay. System umożliwia dla użytkowników zalogowanych założenie ePortmonetki oraz monitoring wydatkowanych na opłaty sum pieniężnych.
Należy pamiętać, że do każdej transakcji wykonanej we wskazany w niniejszym artykule sposób operator dolicza prowizję w wysokości 0,0001% wartości transakcji, nie mniej niż 0,39 zł.
Potwierdzenie dokonania opłaty powinno zostać załączone do pisma, którego opłata dotyczyła.
Poniżej zamieszamy przydatne linki:
1. System opłat: https://oplaty.ms.gov.pl/
2. Instrukcja obsługi: https://oplaty.ms.gov.pl/instrukcja-obslugi
3. Regulamin korzystania z ePłatności: https://oplaty.ms.gov.pl/regulamin