Wróć do artykułów

Premie dla twórców a koszty uzyskania przychodu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
06.03.2017

50-procentowe koszty można stosować także w stosunku do premii uznaniowej przyznanej za prace twórcze. Za taką interpretacją przepisów prawa podatkowego opowiedział się NSA w wyroku z dnia 10 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 8/15).
NSA potwierdził, że jeśli w umowie o pracę przewidziana jest możliwość przyznania twórcom premii uznaniowej z tytułu stworzenia i przeniesienia na podmiot zatrudniający utworów wykonanych w ramach stosunku pracy, wówczas tego typu gratyfikacja może być objęta kosztami w wysokości 50%.
Sąd wyjaśnił, że premia ma powiązanie z umową o pracę i przysługiwać będzie za utwory, do których prawa nabędzie pracodawca. To, że premia uznaniowa stanowi dodatkowy element wynagrodzenia nie ma znaczenia orzekł skład rozpoznający sprawę. Zatem do premii uznaniowej za przeniesienie praw autorskich na rzecz pracodawcy mają zastosowanie 50-procentowe koszty uzyskania przychodu.
Do podobnych wniosków NSA doszedł w 2013 r. w sprawie o sygn. akt: II FSK 1378/11, w sprawie premii wypłacanych przez pracodawcę informatykom, programistom i architektom systemów informatycznych.