Wróć do artykułów

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.04.2017

Dnia 18 kwietnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Regulacja scala dotychczasowe przepisy, których należało szukać w różnych aktach prawnych wprowadzając nowe rozwiązania i zasady kredytowania. Podstawowym celem nowej ustawy jest zapewnienie kredytobiorcom łatwego dostępu wiarygodnych i rzetelnych informacji oraz ochrona przed wprowadzaniem kredytobiorców w błąd.
Zasadniczą i kluczową cechą nowej ustawy jest przekazanie kompetencji do udzielania kredytów hipotecznych wyłącznie bankom i SKOK-om. Podmioty uprawnione do udzielenia kredytu będą go udzielać w walucie takiej, w jakiej kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie. Usprawniona zostanie procedura kredytowa, ubiegający się o kredyt powinien otrzymać decyzję w ciągu 21 dni. Banki oraz SKOKi nie będą miały już możliwości oferowania dodatkowych usług, jako jednego z warunków podpisania umowy kredytowej.
Wśród innowacyjnych rozwiązań warto wskazać obowiązek banku do przedstawienia propozycji restrukturyzacji kredytu, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać zobowiązania, a także ograniczenie uprawnienia do pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu do okresu trzech lat od zaciągnięcia zobowiązania, przy czym opłata ta nie będzie mogła przekroczyć wysokości rocznych odsetek od kwoty wcześniej spłacanej.
Z wyjątkiem przepisów wskazanych w ustawie, nowa regulacja wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1210