Wróć do artykułów

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przez zarządcę

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
27.04.2017

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego podjętą w sprawie pod sygn. akt: III CZP 106/16 zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest upoważniony do jej reprezentacji przez sądem bez konieczności uzyskania odrębnego pełnomocnictwa.
W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy 1994 r. o własności lokali) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.
Sąd Najwyższy tym samym opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym, zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest upoważniony do działania w jej imieniu z mocy samego prawa (ex lege), jeżeli funkcja ta została mu powierzona na podstawie umowy lub w formie aktu notarialnego.