Wróć do artykułów

Hipoteka a podział majątku dorobkowego małżonków

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.05.2017

Obowiązkiem sądu w sprawie o podział majątku wspólnego jest ustalenie składu i wartości majątku podlegającego podziałowi, przy czym sądowy dział obejmuje składniki należące do tego majątku w czasie ustania wspólności ustawowej i nadal w nim obecne w czasie orzekania o podziale.
W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że sąd może dzielić jedynie tylko aktywa o określonej wartości rynkowej; nie może natomiast dokonywać podziału lub rozliczenia nie spłaconych jeszcze długów, obciążających nadal – mimo ustania ustawowej wspólności majątkowej – oboje małżonków. Obciążenie hipoteką nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości, lecz na sposób rozliczenia między stronami umowy przenoszącej własność tj. ceny jej nabycia, odzwierciedlającej wartość rynkową.
Hipoteka obciążająca nieruchomość byłych małżonków będących zarówno dłużnikami osobistymi, jak i dłużnikami rzeczowymi banku (do chwili podziału) nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości, przyjmowaną przez sąd za podstawę ustalenia wysokości spłaty lub dopłaty należnej drugiemu małżonkowi, który nie otrzymuje nieruchomości lub prawa do lokalu. Podział majątku wspólnego, w tym przyznanie prawa do lokalu jednemu z małżonków, nie rzutuje bowiem w jakikolwiek sposób na utrzymywanie się solidarnego i osobistego zobowiązania obojga małżonków do spłaty kredytu także po dokonaniu podziału majątku wspólnego.
Zatem dokonując podziału majątku, Sąd zobowiązany jest przy określeniu wartości nieruchomości ustalić jej wartość rynkową bez obciążenia.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemID=13290&ListName=Orzeczenia3