Wróć do artykułów

Imienne oznaczenie wierzyciela w tytule egzekucyjnym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
03.07.2017

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2017 r. rozstrzygnął kwestię związaną z oznaczeniem wierzyciela w akcie notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji z art. 777 kpc.
Zgodnie z zaprezentowanym przez SN poglądem tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. musi zawierać oznaczenie wierzyciela w sposób określony w art. 92 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
Art. 92 §1 pkt. 4 prawa o notariacie wskazuje, że akt notarialny powinien zawierać imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu.
Wobec powyższego dla skutecznego nadania tytułu egzekucyjnego niezbędne jest imienne oznaczenie wierzyciela.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=921-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne